Avlopp

Kommunen och samhället ställer stora krav på oss att våra avlopp ska fungera och inte vara en fara för vår framtida miljö.

 

Vi är Diplomerade hos kommunerna att utföra enskilda avloppsanläggningar.

Diplomeringen är en sak Erfarenheten är en helt annan.

 

Vi har under 25 års tid utfört olika typer av avloppsanläggningar och skaffat oss en gedigen erfarenhet om hur anläggningen ska utföras för att fungera på bästa sätt.